Kurs Engleski jezik II B je namijenjen studentima I godine smjera BrodomaĊĦinstvo koji imaju NEPARNI broj indeksa.